EU och EG-rätten
� En läro- och handbok om EU och i EG-rätt
   
 
Författare:Allgårdh Olof , Norberg Sven
Titel:EU och EG-rätten � En läro- och handbok om EU och i EG-rätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:618 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107000
Ämnesord:EU-rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en utförlig beskrivning av det nya EU, institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna och EMU. Utöver de centrala bestämmelserna om de fyra friheterna, konkurrensrätten och politikområdet ger författarna en historisk tillbakablick. EG-rättens grundläggande rättsprinciper samt EG-domstolens verksamhet beskrivs, liksom den den nya gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

I denna fjärde upplaga behandlas EUs nya konstitution, utvidgningen till 25 medlemsstater samt nya avsnitt om t.ex transport, energi samt social- och arbetsmarknad. Boken innehåller rättsfalls- och sakregister.
 
  © 2017 Jure AB