Internationell skatterätt
� i ett svenskt perspektiv
   
 
Författare:Pelin Lars
Titel:Internationell skatterätt � i ett svenskt perspektiv
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:283 sid.
Förlag:Prose Design & Grafik
ISBN:916315269X
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Denna bok behandlar den internationella inkomstskatterätten ur ett svenskt perspektiv.

Den består av tre delar, varav den första behandlar de centrala delarna av den svenska interna internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för in- och utländska fysiska och juridiska personer, korrigeringsregeln och reglerna om avräkning av utländsk skatt. I den andra delen, dubbelbeskattningsrätten behandlas bl.a. tillämpning och tolkning av dubbelbeskattningsavtal och OECD:s modellavtal. I den tredje delen finns en översikt av EG-rätten till den del den är relevant för inkomstbeskattningen.

På grund av ny lagstiftning är delar av det material som fanns i förra upplagan föråldrat. I arbetet med att förbättra framställningen och anpassa den till dagens juristbildning, har nytt material dessutom tillkommit, en del har utgått och omfattande omdisponeringar har gjorts.

Författaren, jur.dr Lars Pelin, är universitetslektor och undervisar och forskar i skatterätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Han har författat flera böcker och artiklar på skatterättens område.
 
  © 2017 Jure AB