Ekonomisk styrning
   
 
Författare:Bergstrand Jan
Titel:Ekonomisk styrning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:271 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144027834
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

I denna bok belyses syften och metoder för ekonomisk styrning som hjälpmedel i företagsledningens arbete. Olika metoder för produktkalkylering (inklusive ABC), styrning, internprissättning och investeringsbedömning behandlas. I budgeteringsavsnittet har i tredje upplagan införts ett mer omfattande avsnitt om rullande prognoser. Kapitlet om ekonomiska nyckeltal behandlar fortfarande de klassiska ekonomiska nyckeltalen såsom ROI, ROCE och EVA, men har även kompletterats med ett avsnitt om Balanserat Styrkort. Detta avsnitt ställer de ekonomiska nyckeltalen i relation till andra, ibland mera verksamhetsnära, nyckeltal som inte behöver ha samma kortsiktiga ekonomiska effekter.

Även om alla de klassiska hjälpmedlen för kalkylering och styrning behandlas, så ligger bokens tyngdpunkt snarast på att se de olika hjälpmedlen i ett gemensamt sammanhang, och på att förstå hur de påverkar människorna i praktiska ledningssituationer i företagen.

Boken vänder sig till ekonomiutbildningar vid universitet och högskolor samt till personer som arbetar med styrningsfrågor i praktiken. Den avslutande genomgången av tillståndet och utvecklingen inom ekonomiområdet rymmer många aktuella debattämnen och är väl ägnad för diskussioner även mellan praktiskt verksamma ekonomer.
 
  © 2017 Jure AB