Life Science Inventions
� the Hurdles of Law
   
 
Författare:Westerlund Li
Titel:Life Science Inventions � the Hurdles of Law
Utgivningsår:2004
Omfång:102 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678570X
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Life science inventions – denna fråga sätter inte bara patentlagstiftningen på prov utan involverar även andra närliggande juridiska discipliner. Debatten har på senare tid fokuserats på patenträttigheter avseende uppfinningar inom området för life science. Flertalet relaterade juridiska frågor inom den komplexa kontexten av forskning och utveckling av läkemedel har emellertid även de satt juridiken på prov. Genom att analysera de olika aspekterna avseende uppfinningar inom detta område visar författaren på komplexiteten samt utvecklar en allomfattande förståelse av de juridiska frågor som påverkar aktörerna inom området för life science.

Texten utforskar moderna patentlagsfrågor med fokus på patenterbarhet av stamceller och analysredskap i Europa och USA. Boken tillför sedan en förståelse för etik inom Europeisk patentlagstiftning och frågor om nyttjandemöjligheter som omger denna typ av uppfinningar. Andra frågor inkluderar marknadsrättsliga och antitrustkrav som på senaste tiden har fått betydelse i denna kontext samt äganderätt till biologiskt material. Denna bok avslutas med de olika aspekter som omgärdar marknadsgodkännande avseende intrång och marknadsrätt och sys ihop genom en grundläggande analys av stamcells- och analysredskapsfrågan.
 
  © 2017 Jure AB