Särtryck av kapitel 6 ur Europarättens grunder
� JÖK - Tryckt med tillstånd av författarna samt Norstedts Juridik AB, gällande ht-04
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Särtryck av kapitel 6 ur Europarättens grunder � JÖK - Tryckt med tillstånd av författarna samt Norstedts Juridik AB, gällande ht-04
Utgivningsår:2004
Förlag:Stockholms universitet
ISBN:JÖK04
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 16 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB