Prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag
   
 
Titel:Prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:25.
Utgivningsår:2004
Omfång:301 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:24
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB