Færdselsansvar
   
 
Författare:Vagner Hans Henrik , Isager Helle
Titel:Færdselsansvar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:244 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757408246
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 626 SEK exkl. moms

 

Indhold:
Indledning
Det geografiske område
Begrebet motordrevet køretøj
Den ansvarspådragende begivenhed
Årsagsforbindelse og adækvans
Ansvarsfrihedsgrunde - nødret og nødværge
Egen skyld ved påkørsel af cyklister, fodgængere m.v.
Egen skyld ved sammenstød mellem motordrevne
Accept af risiko
Flere erstatningsansvarlige
Den ansvarlige personkreds
Færdselsuheld i udlandet
Forkortelser
Bilag 1: Regresaftale
Bilag 2: Medlemmer af Regresaftalen
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB