Föräldraskap i rättslig belysning
   
 
Författare:Singer Anna
Titel:Föräldraskap i rättslig belysning
Utgivningsår:2000
Omfång:573 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784541
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 85
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 910 SEK exkl. moms

 

I denna bok granskas reglerna för fastställande av rättsligt föräldraskap. Den bild av föräldraskap som framträder är mer sammansatt än väntat. Biologisk släktskap är bara en av flera grunder för familjerättslig status. I vissa fall kan annan än biologisk förälder få rättslig status som förälder till ett barn, ofta av hänsyn till barnets intressen. Vilka dessa intressen är och hur de kan tillgodoses analyseras särskilt.

Vidare diskuteras den rättsliga konstruktionen av föräldraskap. Möjligheterna att tillgodose barnets samtliga intressen är i vissa fall begränsade eftersom ett barn kan ha endast två rättsliga föräldrar med ansvar för barnet; om möjligt barnets biologiska föräldrar. Om målsättningen skall vara att uppnå barnets bästa blir slutsatsen att vi bör ompröva vår syn på föräldraskap i rättsliga sammanhang. Med utgångspunkt i barnets intressen kan åtminstone tre olika föräldraskap urskiljas; biologiskt, socialt och rättsligt. De måste ges utrymme att existera sida vid sida.
 
  © 2017 Jure AB