SKV Handbok för konkurstillsyn
   
 
Titel:SKV Handbok för konkurstillsyn
Anmärkning:1 volym. Supplement beräknas utkomma vartannat år.
Utgivningsår:2004
Förlag:Skatteverket
ISBN:9138321270
Produkttyp:Lösblad
Serie:SKV Publikationer nr. 949 utg. 1
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en praktiskt handledning för tillsynsmedarbetarna, konkursförvaltare, domstolar och företrädare för större borgenärer. Den behandlar främst hur tillsynen bör bedrivas i olika situationer.
 
  © 2017 Jure AB