Tvister i affärslivet
   
 
Författare:Söderlund Christer
Titel:Tvister i affärslivet
Utgivningsår:2000
Omfång:159 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175485478
Produkttyp:Inbunden
Serie:Juridik & Samhälle
Ämnesord:Processrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 312 SEK exkl. moms

 

En riskkategori som står i en klass för sig, är möjligheten att råka i tvist. Det kan vara med sin affärspartner, leverantör, kund, uppdragsgivare etc. Tvister är normalt både kostsamma och tidskrävande. Det är därför angeläget att minska företagets riskexponering i fråga om tvister.

Syftet med denna bok är att ge företagets ledningsgrupp enkla och handfasta råd om hur en effektiv och rationell tvisthantering kan åstadkommas. Men boken ger också en övergripande insikt om vad ett rättsligt förfarande innebär i fråga om tid och resurser. Några frågor som ställs:
Hur minimera riskexponeringen i förhandlingsskedet?
Hur minska risken för tvister i avtalsskrivningen?
Skapa effektiva och ekonomiskt rimliga sätt att lösa tvister?

Framställningen är rikt illustrerad med autentiska exempel från affärslivet. I ett avslutande kapitel presenteras den senaste utvecklingen inom alternativ tvistlösning, ADR – Alternative Dispute Resolution.
 
  © 2017 Jure AB