Affärsjuridiska uppsatser 2003
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2003
Utgivningsår:2004
Omfång:386 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785785
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 472 SEK exkl. moms

 

Följande studenter har tilldelats Vingestipendiet för 2003:
• Peter Eriksson: Är tid pengar? Om betydelsen av pengars tidspreferens vid beräkning av skadestånd vid avtalsbrott
• Ulf Grubbström: Leasing före och efter RÅ 1998 ref 58 – en skatterättslig konsekvensanalys
• Kjell Johansson: God redovisningssed – En kartläggning och probleminventering av dess betydelse på olika rättsområden
• Johan Wingmark: Skadestånd inom ramen för EG:s konkurrensrätt – En studie av den rättsliga grunden och ansvarets utformning
 
  © 2017 Jure AB