Medieret i Informationssamfundet
� en retlig analyse af sammensmeltningen mellem telekommunikation, Internet og radio/tv
   
 
Författare:Jakobsen Søren Sandfeld
Titel:Medieret i Informationssamfundet � en retlig analyse af sammensmeltningen mellem telekommunikation, Internet og radio/tv
Utgivningsår:2004
Omfång:330 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757411832
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

Indholdsfortegnelse:
- Indledning
- Teknologisk baggrund
- Telelovgivningen
- Reguleringen af Internettet
- Radio- og tv-lovgivningen
- Tele-, internet- og radio/tv-reguleringen: Tværgående sammenfatning
- Reguleringen af nye medier og tjenester i informationssamfundet
- Konklusion
- Litteraturliste
 
  © 2017 Jure AB