Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Wiklund Ola
Titel:Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa
Anmärkning:Utgiven i samarbete med Nordisk Råd for Forskning i Europaeisk Integrationsret (NORFEIR) och Institutet för europeisk rätt vid Stockholms universitet
Utgivningsår:1996
Omfång:248 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175980983
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 48
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 286 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB