Den nya koncernredovisningen
   
 
Författare:Thorell Per
Titel:Den nya koncernredovisningen
Utgivningsår:2005
Omfång:108 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147075651
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 365 SEK exkl. moms

 

Från och med år 2005 skall alla noterade företag inom EU tillämpa internationella redovisningsstandarder – IFRS (International Financial Reporting Standards) – i sin koncernredovisning. Bakgrunden är globaliseringen av kapitalmarknaden och den framväxande världsstandarden för finansiell rapportering. Syftet är att säkerställa finansiell information av hög kvalitet och att informationen är jämförbar oberoende av var företagen är belägna. De nya reglerna får genomgripande konsekvenser och är osäker mark för många företag.

I denna bok behandlas upp de ändringar i reglerna för koncernredovisningen som är följden av den nya standarden IFRS 3 (Business Combination). Efter en inledande översiktlig redogörelse för utvecklingen i allmänhet behandlas koncernbegreppet, förvärv och avyttring av koncernföretag, anskaffningsvärdet på andelarna i dotterföretag, förvärvsanalys, goodwill och minoritetsintresse.
 
  © 2017 Jure AB