Insolvensrättsligt forum 2003
� Ett samlat insolvensförfarande, EU:s insolvensförordning, HD:s senaste rättsbildning på insolvensrättens område
   
 
Författare:Möller Mikael , Jönzén Jan
Titel:Insolvensrättsligt forum 2003 � Ett samlat insolvensförfarande, EU:s insolvensförordning, HD:s senaste rättsbildning på insolvensrättens område
Utgivningsår:2005
Omfång:150 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785890
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som arrangeras vartannat år i Uppsala. Bakom arrangemanget står Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samråd med Konkursförvaltarkollegiernas förening, Skatteverket, Sveriges Ackordscentral, Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen.

Symposiet hölls den 6-7 februari 2003 och samlade drygt 330 deltagare. I denna bok återges inledningsanförandena och de muntliga inläggen vid 2003 års forum.
 
  © 2017 Jure AB