Leverantörens felansvar
� Särskilt avseende millennieskiftesproblematiken
   
 
Författare:Mohammar Christoffer
Titel:Leverantörens felansvar � Särskilt avseende millennieskiftesproblematiken
Utgivningsår:1999
Omfång:115 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230649
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 60
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 211 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB