Värdeöverföringar från livförsäkringsaktiebolag
� som inte får dela ut vinst
   
 
Författare:Gorton Lars , Bolin Per , Sjöblom Nils
Titel:Värdeöverföringar från livförsäkringsaktiebolag � som inte får dela ut vinst
Utgivningsår:2005
Omfång:134 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9197037133
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Finansierings- och kommersiellrättsliga studier nr. 6
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

I anslutning till de problem som uppkom inte minst på försäkringsmarknaden (främst livförsäkringsmarknaden) under det tidiga 2000-talet inleddes ett projekt inom ramen för Stockholm Centre for Commercial law om intressekonflikter på de finansiella marknaderna. Det var delvis till följd av detta projekt som Per Bolin och Nils Sjöblom fann att det skulle vara intessant att undersöka ett antal associationsrättsliga frågor relaterade till livförsäkringsbolagen.

Livförsäkringsbolagens verksamhet utgör en viktig del av aktiviteterna på de finansiella marknaderna. Livförsäkringsbolagen kom under några år efter 2001 till följd av sjunkande aktievärden att få svårigheter att uppfylla sina pensionsåtaganden utan inskränkningar. Försäkringsbolagen och livförsäkringsbolagen kom till följd härav att kritiseras häftigt bl.a. till följd av påstådda intressekonflikter mellan moderbolag och dotterbolag. Finansinspektionen genomförde några utredningar om sådana intressekonflikter med avseende på livförsäkringsbolagen, utredningar som f.ö. i vissa avseenden baserar sig på sådana utredningar som gjorts i andra länder. Det var mot denna bakgrund som Per Bolin och Nils Sjöblom valde inriktningen på sin undersökning och bestämde gränsen för den. Deras examensarbete presenteras i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB