Konsumenttjänstlagen
   
 
Författare:Brunnberg Arne
Titel:Konsumenttjänstlagen
Anmärkning:Särtryck ur NJA Avd 2
Utgivningsår:1986
Omfång:219 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118679315
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Konsumenttjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 1986 och utgör i fråga om beställning av tjänster en motsvarighet till konsumenköplagen. Den behandlar förhållandet mellan en privatperson som beställare och en näringsidkare som skall utföra tjänsten. Bland frågor som belyses ingående märks beställarens möjlighet att påtala fel och dröjsmål och hans rätt i sådana fall till prisavdrag, hävniang och skadestånd. Boken innehåller ett särtryck ur Nytt Juridiskt Arkiv, Avd. II. Redogörelsen är hämtad huvudsakligen från propositionen 1984/85:110.
 
  © 2017 Jure AB