Rättegången i arbetstvister
� Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen
   
 
Författare:Eklund Ronnie
Titel:Rättegången i arbetstvister � Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:383 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107248
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Arbetsrättsliga föreningens skrifter nr. 6
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Detta är en ny upplaga av kommentaren till arbetstvistlagen, utgiven i samarbete med Arbetsrättsliga föreningen. Uppdateringen speglar alla ändringar sedan den förra upplagan utkom år 1979. I boken ges en överskådlig sammanställning av de förarbeten som har betydelse för tillämpningen. Här beskrivs också de handlingsmönster man kunnat se när det gäller rättspraxis och hur förhandlingar bedrivs ute på arbetsmarknaden. Utöver arbetstvistlagen kommenteras i boken också bland annat lagen om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister. En presentation av Arbetsdomstolen och dess arbetsordning ingår också, liksom tre processrättsliga uppsatser.
 
  © 2017 Jure AB