Familjerätt I
   
 
Författare:Rother-Schirren Theddo , Schüldt Johan , Sjösten Mats , Teleman Örjan , Vängby Staffan , Wickström Anita
Titel:Familjerätt I
Utgivningsår:2001
Omfång:464 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139002217
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

I denna lagbokskommentar kommenteras äktenskapsbalken samt föräldrabalkens regler om faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge, underhåll, de gemensamma bestämmelserna om rättegången och verkställighet med en sammanställning av relevanta förarbeten samt hänvisning till praxis och litteratur under varje paragraf. Denna första upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001. Föräldrabalkens avsnitt om förmynderskap tillkommer i andra upplagan. Ärvdabalkens regler kommer att kommenteras i Familjerätt II som beräknas utkomma framöver.
 
  © 2017 Jure AB