Tillämpad internationell ekonomi
   
 
Författare:Ekholm Karolina
Titel:Tillämpad internationell ekonomi
Utgivningsår:2005
Omfång:187 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509771
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Pocketuniversitetet SNS Förlag nr. 5
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 118 SEK exkl. moms

 

En viktig aspekt av globaliseringen är den ekonomiska, vilken kommer till uttryck i ökad internationell handel, växande kapitalrörelser och migration av arbetskraft. Dessa fenomen studeras här inom det område av nationalekonomi som kallas internationell ekonomi.

Tillämpad internationell ekonomi är skriven av svenska ekonomer som forskar om och undervisar i detta ämne. Boken analyserar olika aspekter av den ökade internationaliseringen av ekonomin, diskuterar konsekvenserna för Sverige och Europa och presenterar dessutom aktuell forskning om frågor som har särskild relevans för debatten om globaliseringens effekter.
 
  © 2017 Jure AB