Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål
� Om gemenskapsrättens inverkan på det provisoriska rättsskyddet i svensk civil- och förvaltningsprocess
   
 
Författare:Nordback Kenneth
Titel:Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål � Om gemenskapsrättens inverkan på det provisoriska rättsskyddet i svensk civil- och förvaltningsprocess
Utgivningsår:2005
Omfång:417 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785963
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 100
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 971 SEK exkl. moms

 

Hur påverkas det provisoriska rättsskyddet i svensk domstol av EG-rätten? Vad kan man säga om innebörden av de gemenskapsrättsliga effektivitets- och likvärdighetsprinciperna för t.ex. kvarstad och inhibition? Spelar det någon roll om det är nationell rätt eller gemenskapsrätt som är ifrågasatt inför ett interimistiskt beslut? Eller skall de av EG-domstolen föreskrivna villkoren för interimistiska åtgärder tillämpas i alla EG-rättsliga mål? Det är några frågor som diskuteras i den här boken.

De tre förhandsavgörandena Factortame I, Zuckerfabrik och Atlanta är centrala i framställningen. EG-domstolens praxis om interimistiska åtgärder har betydelse som rättskälla i nationella domstolar. Undersökningen av denna rättspraxis görs ur ett svenskt perspektiv. Ytterligare en fråga som ställs i avhandlingen är vad det har för betydelse för prövningen av provisoriskt skydd att huvudsaken innefattar en normkonflikt.
 
  © 2017 Jure AB