ORGALIME Models for an International Technology Licensing Agreement (Inside EU/EEA)
   
 
Titel:ORGALIME Models for an International Technology Licensing Agreement (Inside EU/EEA)
Anmärkning:Inklusive CD-rom.
Utgivningsår:2005
Omfång:41 sid.
Förlag:Teknikföretagen
ISBN:V080183
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

Sedan EUs konkurrensregler om teknologilicenser ändrats, har Orgalime våren 2005 gett ut två nya modellavtal i ett gemensamt paket, ett för avtal mellan konkurrenter och ett för icke konkurrerande företag. Båda avtalen är avsedda för avtal som är underkastade EU:s konkurrensregler. De ersätter det tidigare modellavtalet från år 1997 som betecknades "EU/EEA version".

Liksom andra av Orgalimes modellavtal finns det alternativa klausuler där användaren med hjälp av förklarande noter får välja den text som passar med hänsyn till den egna situationen och de konkurrensrättsliga reglerna. I paketet ingår de båda modellavtalen i pappersform och på CD-ROM samt ett förord som bl.a. förklarar när respektive avtal är tillämpligt.

Orgalime gav år 1999 ut ett modellavtal för avtal som inte berörs av EUs konkurrensregler, och detta kan fortsatt användas för sådana avtal (se Non EU/EEA version).
 
  © 2017 Jure AB