Vägvisare till börsen
   
 
Författare:Grundvall Björn , Melin Jakobsson Annika , Thorell Per
Titel:Vägvisare till börsen
Anmärkning:i samarbete med Ernst & Young
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:165 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147075287
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Vägvisare till börsen är en praktisk vägledning för företag som planerar att söka notering vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i Sverige. Den riktar sig även till personer som bistår med råd och hjälp vid sådana noteringar samt till dem som vill öka sin allmänna kunskap om processen kring en marknadsnotering och regelverket för den svenska aktiemarknaden.

Boken behandlar i första hand själva noteringsprocessen, dvs. planering, förberedelser, listningskrav, prospektarbete m.m. Dessutom berörs de särskilda krav som ställs på bolag som är marknadsnoterade, t.ex. beträffande informationsgivning.

Denna tredje upplaga har genomgående aktualiserats. Sedan föregående upplag har det hänt mycket på aktiemarknaden. Regler har ändrats och marknadsplatser har tillkommit. Vidare har som en följd av EU:s strävan efter att skapa ett samstämt regelverk inom unionen nya direktiv och förordningar presenterats. Boken behandlar, liksom tidigare, främst noteringsprocessen vid Stockholmsbörsen.
 
  © 2017 Jure AB