Prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet
Anmärkning:Se SOU 2003:48.
Utgivningsår:2005
Omfång:159 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405140
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:140
Ämnesord:Ekonomi , Marknadsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB