Försäkringsskydd enligt lag och avtal
   
 
Författare:Alholt Justus , Stenhammar Mats
Titel:Försäkringsskydd enligt lag och avtal
Upplaga:21 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:154 sid.
Förlag:IFU
ISBN:917990212X
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Denna bok riktar sig därför både till dig som säljer eller ger råd kring livförsäkringar och till den vanliga konsumenten. Kunskaper om försäkringar enligt lag och avtal är nödvändiga om du skall kunna beskriva vilket försäkringsskydd en individ har. Först då kan du utreda vilka ytterligare kompletterande försäkringar individen har behov av. På ett lättillgängligt sätt beskrivs de olika händelser man kan råka ut för och vad de lagstadgade försäkringarna ger, t.ex. arbetsgivares skyldighet att betala sjuklön, försäkringskassans ersättningar vid kort eller lång sjukdom, föräldraledighet, arbetsskador, vilka förmåner de efterlevande får vid dödsfall, hur förmånerna från ålderspensionssystemet beräknas m.m. På motsvarande sätt beskrivs sedan de försäkringar som anställda har genom kollektivavtal på arbetsmarknaden och som kompletterar socialförsäkringarna. Den politiska och ekonomiska utvecklingen gör att dessa försäkringar ofta är föremål för förändringar genom nya och ändrade lagar och kollektivavtal. Boken har även ett kapitel om hur det är att arbeta eller bo i ett annat EU-land.

Tidigare utgåvor av boken har under många år skrivits av Tomas Björkman. EU-avsnittet i boken är skrivet av Niklas Birgetz.
 
  © 2017 Jure AB