Destination Europa
� En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
   
 
Författare:Torbiörn Kjell M.
Titel:Destination Europa � En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
Utgivningsår:2005
Omfång:392 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509941
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 286 SEK exkl. moms

 

Destination Europa tolkar och länkar samman de väsentliga aspekterna av Europas utveckling på de politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska områdena. Här ges en samlad och aktuell bild av vad som hänt från andra världskrigets slut fram till i dag. Författaren diskuterar också hur kontinentens framtid kan tänkas bli.

Boken fyller ett tomrum i dagens litteratur om Europa, då de flesta studier endast tar upp delområden, till exempel Europeiska unionen. Destination Europa väver i stället samman alla europeiska händelser och ger en djupare förståelse av kontinenten som helhet och dess utvecklingspotential.

Destination Europa har tidigare utkommit på engelska och franska och publiceras nu på svenska i uppdaterad och utvidgad version.
 
  © 2017 Jure AB