Johan Stiernhöök i sin samtid
   
 
Författare:Helander Hans , Nelson Alvar , Inger Göran
Titel:Johan Stiernhöök i sin samtid
Utgivningsår:2005
Omfång:331 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:918519073X
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 7
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök (år 1596-1675), har i den svenska rättshistorieforskningen beskrivits som ”den mest framstående juristen i Sverige under 1600-talet” och han har av eftervärlden erhållit hedersbenämningar, sådana som ”den svenska lagfarenhetens fader” och ”vår förste rättshistoriker”. Det är framför allt det på latin författade arbetet De iure sveonum et gothorum vetusto (Om svears och götars forna rätt) från år 1672, som förlänat honom dessa eftermälen.

Institutet för rättshistorisk forskning vill med föreliggande volym sprida kunskap om Johan Stiernhöök och hans samtid. Här medverkar tre Uppsala-forskare med varsitt bidrag, där de presenterar resultatet av sin Stiernhöök-forskning, nämligen professorn i latin Hans Helander, professorn em. i straffrätt Alvar Nelson och professorn em. i rättshistoria Göran Inger. De tre bidragen ger var för sig och tillsammans en klarare bild av Johan Stiernhöök och hans samtid. I denna forskning kan man följa Stiernhööks levnadsbana och få en inblick i de sociala nätverken i Stormaktstidens Sverige. Han började som huslärare och fattig studiosus vid utländska universitet och magister i Uppsala och blev gymnasielektor i Västerås och assessor vid Åbo hovrätt, tillika professor vi universitetet där. Så kallades han till Stockholm som sekreterare i kansliet och blev vår förste revisionssekreterare. Till sist fick han tjänst som hovråd med möjlighet att slutföra sin grundläggande forskning inom svensk rättshistoria.
 
  © 2017 Jure AB