Festskrift till Nils Mattsson
   
 
Titel:Festskrift till Nils Mattsson
Utgivningsår:2005
Omfång:596 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785955
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt

Pris: 768 SEK exkl. moms

 

I oktober 2005 avgår Nils Mattsson med pension från sin professur i finansrätt i Uppsala efter mer än 30 år på lärostolen.

Redaktörer för skriften är docent Kristina Ståhl och professor Per Thorell.

Innehåll:

Mona Aldestam – EC State aid rules and VAT

Eleonor & Magnus Alhager – Den svenska uttagsbeskattningen efter EG-domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck

Edward Andersson – Har EG-domstolen gått för långt i sina inkomstskattedomar?

Richard Arvidsson – Om uttagsbeskattning av allmännyttiga stiftelser

Stig von Bahr – Ytterligare om EG-domstolen och skatterätten

Ole Bjørn – Skatteforvaltningsreform i Danmark – omsider

Mattias Dahlberg – Finns det ett EG-rättsligt krav på behandling som för mest gynnad nation i skatteavtalsrätten?

Ole Gjems-Onstad – Kort avskrivningstid: Norske skattereformer – 1992 og 2004-2006

Göran Grosskopf – The Impact of Taxes on World Trade

Leif Gäverth – Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet

Jan Kellgren – Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det?

Börje Leidhammar – Europakonventionens tillämplighet i skatteförfarandet

Gustaf Lindencrona – Enhetlig inkomstskatt – ett 20-årsjubileum

Sven-Olof Lodin – Femton år med 3:12-reglerna, några principiella synpunkter

Paul R. McDaniel – An Analysis of Tax Expenditure Accounting in Selected OECD Countries

Peter Melz & Christer Silfverberg – Beskattning av bidrag till näringsidkare

Aage Michelsen – Samspillet mellem interne danske skatteregler og interne skatteregler i andre lande

Christina Moëll – Antidumpningstullar i ett skatterättsligt perspektiv

Leif Mutén – SINK och rättvisan

Claes Norberg – Omfångsfrågan kontra periodiseringsfrågan i näringsverksamhet

Roger Persson Österman – Hur skall svensk skatterätt förhålla sig till omstruktureringar i andra länder – en enkel fråga utan enkelt svar

Robert Påhlsson – Konstruktionen av likhet i EG-skatterätten

Kees van Raad – Towards a comprehensive and coherent OECD nondiscrimination provision

Olli Ryynänen – Finska reaktioner på skattedriven internationalisering

Lars Samuelson – Skatteaspekter på val av associationsform för private equity-fonder

Kristina Ståhl – EG-rätten i den svenska förhandsbeskedsprocessen

Per Thorell – Skatterättens koncernbegrepp

Kari S. Tikka – Farväl skattegottgörelsen vid utdelningsbeskattningen – vad i stället?

Mats Tjernberg – Ont, det gör (fortfarande) ont – trots slopade stoppregler

Björn Westberg – Behövs särregler för inkomstbeskattning av utomlands bosatta personer?

Bertil Wiman – Att jämföra rätt

Niels Winther-Sørensen – International sambeskatning

Hans-Heinrich Vogel – Dubbelbeskattningsavtalet med Tyska riket. En okänd del av 1928 års skattereform

Frederik Zimmer – Nasjonale omgåelseregler i internasjonale forhold – en skisse
 
  © 2017 Jure AB