Prop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
   
 
Titel:Prop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
Anmärkning:Se även SOU 2004:101 och prop. 2005/06:22.
Utgivningsår:2005
Omfång:341 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:165
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till lagändringar som behövs för att genomföra EU:s s.k. tjänstepensionsdirektiv. Det handlar bland annat om särskilda verksamhetsvillkor för tjänstepensionsinstituten, bestämmelser om information till de ersättningsberättigade och regler om skuldtäckning och kapitalkrav.
 
  © 2017 Jure AB