SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
   
 
Titel:SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114 och SOU 2005:84. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2005
Omfång:492 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223481
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:38
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , IT-rätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas bl.a. förslag om att:
– bestämmelserna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall moderniseras,
– en domstolsprövning skall kunna bli aktuell i alla de fall där uppgifter om kommunikationen behövs i brottsutredningar,
– det skall bli möjligt för polisen att använda hemlig dataavläsning vid bekämpning av den allra grövsta brottsligheten.
 
  © 2017 Jure AB