Festskrift till Ingemar Ståhl
� Studier i rättsekonomi
   
 
Titel:Festskrift till Ingemar Ståhl � Studier i rättsekonomi
Anmärkning:Redaktör: Christian Dahlman
Utgivningsår:2005
Omfång:256 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144037864
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Rättsekonomin är på frammarsch i de nordiska länderna. Allt fler ekonomer intresserar sig för rättsordningens betydelse för samhällsekonomin, och allt fler jurister har insett att rättsekonomi kan hjälpa dem att sätta ord på sina intuitioner och skapa klarhet bland de ekonomiska argumenten i juridiken. En av de personer som har betytt allra mest för denna positiva utveckling är Ingemar Ståhl, och vi har därför funnit anledning att hylla honom med denna festskrift, när han nu avgår från sin professur i nationalekonomi vid Lunds universitet. Den föreliggande festskriften är den första nordiska antologin i rättsekonomi, och speglar den rättsekonomiska forskning som i dag bedrivs i de nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB