EU - Forfatningstraktaten
   
 
Författare:Biering Peter , Holm Klavs A.
Titel:EU - Forfatningstraktaten
Utgivningsår:2005
Omfång:486 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757410755
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 288 SEK exkl. moms

 

Indhold:
- Tidslinje for forfatningstraktaten: Fra Rom til Rom
- Folkeafstemninger om forfatningstraktaten
- Antal medlemmer i Europa-Parlamentet
- Den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagen)
- Sammenligning af EU- og EF-traktaterne med forfatningstraktaten
- Traktat om en forfatning for Europa
- Del I Unionens mål, værdier, institutioner og beføjelser
- Del II Den europæiske unions charter
om grundlæggende rettigheder
- Del III Unionens politikker og funktionsmåde
- Del IV Almindelige og afsluttende bestemmelser
 
  © 2017 Jure AB