Svensk straffrättshistoria - Del 2
� Några huvudlinjer
   
 
Författare:Wallén Per-Edwin
Titel:Svensk straffrättshistoria - Del 2 � Några huvudlinjer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1975
Omfång:45 sid.
Förlag:AWE/Gebers
ISBN:9120048319
Ämnesord:Rättshistoria , Straffrätt

SLUT på förlag

 

En kortfattad översikt av den svenska straffrättshistorien har länge saknats. Denna bok fyller denna lucka. Den vänder sig till juris studerande, kriminologer och samhällsvetare. Del 2 behandlar utvecklingen från 1800-talets början fram till våra dagar. Framställningens tyngdpunkt ligger på straffrättssystemet, framför allt på frihetsstraffens utveckling. Även övergången från legal bevisteori till fri bevisprövning i straffprocessen behandlas.
 
  © 2017 Jure AB