Aktivt jämställdhetsarbete
� För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Aktivt jämställdhetsarbete � För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:120 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102270
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

I boken Aktivt jämställdhetsarbete kommenterar Tommy Iseskog jämställdhetslagens krav på aktivt jämställdhetsarbete, dvs. det årliga arbetet med jämställdhetsplan. I den nya upplagan redovisas de nya regler som gäller i jämställdhetslagen fr.o.m. den 1 juli 2005 avseende könsdiskriminering och trakasserier. Boken har också reviderats och utvecklats vad gäller reglerna om lönekartläggning. Dessa regler innebär bl.a. att alla arbetsgivare i praktiken måste genomföra arbetsvärdering och analys (från jämställdhetssynpunkt) av löner och andra anställningsförmåner.
 
  © 2017 Jure AB