Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper
� handbok med beräkningsexempel
   
 
Författare: Dahlsjö Anders , Gustafsson Annika , Hall Bertil , Ljungqvist Bengt , Magnusson Lars
Titel:Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper � handbok med beräkningsexempel
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139103374
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges svar på frågan vilken ersättning en fastighetsägare kan tvingas avstå från, hela eller delar av sin fastighet p.g.a. expropriation, inlösen eller fastighetsreglering.

Ur innehållet:
Expropriationslagen
Plan- och bygglagen
Fastighetsbildningslagstiftningen
Miljölagstiftningen
Ersättningssituationer med övningsexempel och lösningar.
 
  © 2017 Jure AB