Omplacering
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Omplacering
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:207 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913910771X
Produkttyp:Inbunden
Serie:Aktuell juridik
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har - som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet - en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering om det är möjligt.

I denna bok redogör Tommy Iseskog för de juridiska spelregler som gäller beträffande olika situationer och olika anledningar till omplacering. Denna upplaga är reviderad och uppdaterad med hänsyn till ny praxis.

Ur innehållet: 1. Begreppet omplacering. 2. Omplacering vid arbetsbrist. 3. Omplacering under turordningsfasen. 4. Omplacering efter turordning. 5. Omplacering inför uppsägning av personliga skäl. 6. Omplacering inom ramen för anställningen. 7. Andra regler som påverkar eller inskränker arbetsgivarens omplaceringsrätt.
 
  © 2017 Jure AB