Bevarande av räkenskaper
� Kommentarer till RA-FS 2004:3
   
 
Titel:Bevarande av räkenskaper � Kommentarer till RA-FS 2004:3
Utgivningsår:2005
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9138322315
Serie:Riksarkivet rapport nr. 2005:1
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Räkenskapshandlingar är de allmänna handlingar som uppstår i statliga myndigheters bokföring och redovisning. Denna rapport förklarar och kommenterar tillämpningen av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2004:3) om gallring och utlån av räkenskapshandlingar.
 
  © 2017 Jure AB