Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige
� En rättsvetenskaplig undersökning
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige � En rättsvetenskaplig undersökning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:205 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786110
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 334 SEK exkl. moms

 

Allt fler människor, barn och vuxna, rör sig över gränserna. I relation till människans mobilitet framstår nationalstaterna och deras rättssystem som relativt statiska. Modern migration ställer emellertid krav på stater att, åtminstone delvis, anpassa sina rättssystem till verkligheten. Anpassningen kan röra villkoren för omfattningen av rättigheter och skyldigheter för utlänningar i förhållande till den nya staten. En grundläggande fråga är enligt vilken rättsordning barns, föräldrars och samhällets inbördes rättigheter och skyldigheter skall regleras. En annan är i vilken omfattning barnets ursprung skall beaktas vid bedömningen av barnets bästa.

I den andra upplagan av Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige undersöks hur svensk rätt hanterar dessa frågor. Särskilt uppmärksammas hur barnets bästa påverkar barns möjlighet att få uppehållstillstånd enligt förslag till 2006 års utlänningslag.
 
  © 2017 Jure AB