Konkurrensskada
� Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen
   
 
Författare:Wahl Nils
Titel:Konkurrensskada � Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen
Utgivningsår:2000
Omfång:444 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230894
Ämnesord:Marknadsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Att överträdelser av svenska eller europeiska konkurrensregler kan medföra en skyldighet att betala konkurrensskadeavgift respektive böter är väl känt. Däremot torde det vara mindre känt att samma överträdelser även kan medföra skyldighet att betala skadestånd till de som drabbats av överträdelsen. Under alla förhållanden är det mindre känt under vilka förutsättningar, och för vilka skador, som skadestånd utgår.

I denna monografi analyseras på vilket sätt och i vilken utsträckning som överträdelser av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen är skadeståndssanktionerade. Analysen sker utifrån utgångspunkten att tolkningen av reglerna skall bidra till en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna. Efter en inledande genomgång av den rättsliga grunden för ett skadeståndsansvar vid överträdelser av konkurrensreglerna, diskuteras mer ingående förutsättningarna för ansvaret som sådant. I ett särskilt avsnitt behandlas skilda former av konkurrensbegränsningar och vilka skador som dessa ger upphov till, samt huruvida de är ersättningsgilla.
 
  © 2017 Jure AB