Nordic Statistical Yearbook 2005
� Nordisk statistisk årsbok 2005
   
 
Titel:Nordic Statistical Yearbook 2005 � Nordisk statistisk årsbok 2005
Anmärkning:Inklusive CD-skiva.
Upplaga:43 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:343 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289310944
Serie:Nord nr. 2005:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Ambitionen med denna bok är att presentera jämförbar statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna – att belysa likheterna och skillnaderna. I ljuset av globaliseringen anges också de nordiska länderna i förhållande till det övriga Västeuropa på en rad områden.

Boken innehåller bl.a.
– Sammanfattande och överskådlig redovisning med basfakta om sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Även uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland.
– Fakta om bl.a. offentliga utgifter och inkomster, betalningsbalans och informationsteknik.
– Detaljerade tabeller, kartor och diagram.
– Engelsk och svensk text.

I priset ingår en cd-skiva som innehåller ytterligare detaljerade uppgifter, bl.a. längre tidsserier.
 
  © 2017 Jure AB