Ordningsvakt och väktare
� Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag
   
 
Författare:Munck Johan , Vilgeus Jan , Carlberg Johansson Lena
Titel:Ordningsvakt och väktare � Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:141 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107949
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Ordningsvakter och väktare är yrken som har utvecklats under senare år och kommit att bli ett allt vanligare inslag i samhällsbilden. Ordningsvakternas och bevakningsföretagens uppgifter och befogenheter har också varit föremål för debatt sedan flera år tillbaka. Verksamheterna har successivt underkastats ökad insyn och kontroll från samhällets sida.

Denna tredje upplaga av boken tillgodoser behovet av en uppdaterad och samlad redogörelse av rättsläget som det ser ut i dag (september 2005). En enkel och överskådlig framställning har eftersträvats. Förutom författningstexterna återges i bilageform vissa av de föreskrifter som meddelats av Rikspolisstyrelsen. Boken riktar sig i första hand till berörd personal samt till beställare/uppdragsgivare.
 
  © 2017 Jure AB