KPMG Koncernredovisning
� vägledning i redovisningsfrågor
   
 
Titel:KPMG Koncernredovisning � vägledning i redovisningsfrågor
Anmärkning:Inklusive bilaga.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:103 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9197322296
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Koncernredovisning - Vägledning i redovisningsfrågor, är en bok baserad på Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, Koncernredovisning. Den 1 januari 2002 trädde redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR 1:00, ikraft. Den nya rekommendationen medför en hel del nyheter på koncernredovisningsområdet. Boken som ingår i skriftserien Vägledning i redovisningsfrågor är baserad på ovanstående rekommendation. I boken behandlas de regler som finns för upprättande av koncernens balans- och resultaträkning när moderföretaget är ett aktiebolag.

Boken riktar sig både till den som tidigare inte kommit i kontakt med koncernredovisning och till den som har en viss erfarenhet. Endast grundläggande redovisningskunskaper behövs för att förstå innehållet i boken. Boken lämpar sig väl för självstudier och innehåller många sifferexempel.
 
  © 2017 Jure AB