Den synliga handen
� Nation, stat och det industriella bygget
   
 
Författare:Magnusson Lars
Titel:Den synliga handen � Nation, stat och det industriella bygget
Utgivningsår:2005
Omfång:207 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355135
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Det industriella genombrottet och den moderna statens framväxt är två omvälvande historiska processer som mer än några andra har format det västerländska samhället sedan 1700-talet.

Den här bokens första syfte är att påvisa de komplexa sambanden mellan den industriella revolutionen och staten som aktör, i första hand på 1800-talet. Det andra syftet – nära sammankopplat – är att visa, att orsaken till att denna koppling ofta glömts bort av vår tids ekonomer och historiker bör sökas under 1800-talet, då ekonomisk-politiska idéer växte sig starka som hävdade att stat och ekonomi var helt skilda fenomen.

Lars Magnusson är vicerektor för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap och professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB