Statsvetenskap som yrke
   
 
Författare:Goldmann Kjell
Titel:Statsvetenskap som yrke
Utgivningsår:2005
Omfång:195 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144038283
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Vad innebär det att ha statsvetenskap som yrke? Kjell Goldmann tar upp universitetslärarens professionella roll till diskussion. Ett av flera teman som behandlas är förhållandet mellan samhällsvetenskap och politik. Frågan hur man som forskare och lärare vid ett universitet bör förhålla sig till det offentliga samtalet, de organiserade intressena och de mot varandra stående ideologierna ställs på sin spets, när det gäller själva vetenskapen om politik.

Bland de frågor som behandlas är: Gör kravet på vetenskaplighet det svårt att säga något som går att använda i samhällsdebatten? Kan man vara synlig i medierna men ändå akademiskt respektabel? Går det att mäta vetenskaplig kvalitet? Varför blir det så mycket konflikter i akademiska miljöer?

Förhoppningen är att boken skall intressera läsaren för att diskutera och reflektera över yrket som universitetsforskare. Boken vänder sig både till dig som studerar och till dig som är yrkesverksam vid universitetet. Den är även intressant för dig som genom politik, förvaltning, eller medier kommer i kontakt med samhällsvetare.
 
  © 2017 Jure AB