SOU 2005:112 Demokrati på svenska?
� Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
   
 
Titel:SOU 2005:112 Demokrati på svenska? � Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
Anmärkning:Redaktörer: Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg
Utgivningsår:2005
Omfång:301 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224887
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:112
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I betänkandet behandlas den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.
 
  © 2017 Jure AB