Erstatning for ophavsretlige krænkelser
   
 
Författare:Skovbo Eva Aaen
Titel:Erstatning for ophavsretlige krænkelser
Utgivningsår:2005
Omfång:443 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:8761912255
Ämnesord:Immaterialrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Erstatning for krænkelse af ophavsrettigheder gives med hjemmel i ophavsretslovens § 83, og bogen indeholder en analyse af begreberne i ophavsretslovens § 83.

I bogen leverer forfatteren en undersøgelse af, om der i dansk ret findes gældende principper for, hvordan erstatningen udmåles, når en ophavsrettighed er krænket. Desuden beskæftiger bogen sig også med spørgsmålet om, hvorvidt erstatningsudmålingen sker efter forskellige principper, alt afhængig af hvilken skyldgrad den krænkende part har udvist, og hvilken værkstype, der er udsat for krænkelse.

Bogen har særlig fokus på erstatningssanktionen - og omhandler også erstatninger ved overtrædelse af de øvrige immaterialretslove samt markedsføringsloven. Målgruppen for bogen er derfor især advokater, domstole samt organisationer, der beskæftiger sig med immaterialret. Den belyser dog også de øvrige sanktionsmuligheder, der eksisterer ved siden af erstatningen, f.eks. nedlæggelse af fogedforbud, bevissikring, straf m.v., og kan derfor anvendes af enhver, der har fået krænket en ophavsrettighed og ønsker iværksat sanktioner.
 
  © 2017 Jure AB