Enerettigheder og vederlagsrettigheder
� Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv
   
 
Författare:Riis Thomas
Titel:Enerettigheder og vederlagsrettigheder � Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv
Utgivningsår:2005
Omfång:606 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757414343
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 823 SEK exkl. moms

 

Indholdsfortegnelse:

Forord

I. Indledning
Problem og metode
Immaterialrettens økonomiske begrundelse og funktion
Rettigheder og retshåndhævelse
Enerettigheder og vederlagsrettigheder

II. Enerettigheder
Fogedforbud
Misbrugsbetragtninger i US amerikansk immaterialret
Hovedprincipper for erstatningsopgørelsen
Normative kriterier for udmåling af kompensation
Vederlagsreglen
Rettighedshaverens tab
Krænkerens gevinst
Godtgørelse for ikke-økonomisk skade
Bevis
Skyldgraden
Tværgående betragtninger

III. Vederlagsrettigheder
Normative kriterier for vederlagsberegning
Patentretlige tvangslicenser
Genindspilning af fonogrammer (USA)
Radio- og tv-virksomhed
Radio- og tv-videretransmission via kabel
Uændret videretransmission via satellit (USA)
Andre ophavsretlige tvangslicenser
Tværgående betragtninger
Konklusion

English Summary
Forkortelser
Litteratur
Sagsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB