De politiska idéernas historia
   
 
Författare:Malnes Raino , Midgaard Knut
Titel:De politiska idéernas historia
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:396 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144037791
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 468 SEK exkl. moms

 

Historien visar att politisk handling i hög grad bygger på politisk teori och filosofi. Kunskap om politisk filosofi är därför viktig för förståelsen av både den politiska historien och den dagsaktuella debatten.

De politiska idéernas historia för läsaren i nära kontakt med politiska teorier och ideologier. Författarna förklarar hur man motiverar teoretiska och ideologiska ståndpunkter och de analyserar en rad former av politiska argument.

I boken behandlas filosofiska resonemang – från Platon och Aristoteles till John Rawls och Martha Nussbaum. Vidare förklaras premisserna för ideologiska rörelser av olika karaktär – från kommunism och fascism till feminism och ekologisk aktivism. Författarna ger även en introduktion till författningspolitik, rationalitet och kommunikation samt normativ motivering.

De politiska idéernas historia är avsedd för grundläggande universitets- och högskoleutbildning i exempelvis statsvetenskap, sociologi, idé- och lärdomshistoria samt historia. Den är också av stort intresse för alla som är intresserade av de politiska ideologiernas idéhistoria.
 
  © 2017 Jure AB