Rättsvetenskapen inför rätta
� rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
   
 
Författare:Persson Annina H. , Victorin Anders
Titel:Rättsvetenskapen inför rätta � rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Utgivningsår:2006
Omfång:118 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917678617X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 73
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Det är vanligt att akademiker skriver utlåtanden, alltså utredningar, som gjorts på uppdrag av en part i en tvist. Denna skrift innehåller rättsutlåtanden som är representativa för den forskning som bedrivs vid juridiska fakulteten i Stockholm. Dessa utlåtanden speglar forskningsresultat på en hög nivå som inte annars skulle komma till allmän kännedom och som vi nu vill presentera i denna skrift.

Innehåll:

Förord

Civilrätt:
- Ledningsrätt för mobiltelefonmaster i 3G-nätet – lagstiftning, rättsvetenskap och rättspraxis av Anders Victorin
- Iransk kvinnas rätt att få anknytning till sambo i Sverige prövad som grund för uppehållstillstånd trots att hon är gift enligt iransk rätt av Johanna Schiratzki
- Rätten att hålla sjöbod på annans fastighet av Marie Sandström och Claes Peterson
- Factoring i hyresfordringar, går det? av Göran Millqvist
- Johan Adolf Bergs tavelsamling – gåva eller stiftelse? av Claes Sandgren
- Reklamavbrott i TV-utsända spelfilmer – ett brott mot ideell rätt? Offentligrättsligt stöd för tolkning och tillämpning av en privaträttslig ordning av Jan Rosén

Straff- och processrätt:
- Responsum till Högsta domstolen i mål Åkl. ./. Askar (Svea hovrätt avd 3 mål B 4447-99) avfattat på begäran av Askars offentlige försvarare advokaten Nils Uggla av Christian Diesen

Internationell rätt:
- Tvist om tolkning av försäkringsvillkor till följd av terroristattackerna mot World Trade Center. Skiljeförfarandet Securitas AB m.fl. v. If P&C Insurance Ltd av Ove Bring
 
  © 2017 Jure AB